Kvalifikace - osvědčení

 


Jsme v Asociaci odborných pracovníků pro zdvihací zařízení-ČR

Tomáš Výška – revizní technik

Josef Výška – revizní technik


Tomáš Výška – prohlídky vázacích a upínacích řetězů

Tomáš Výška – prohlídka ocelových lan a textilních vázacích prostředků

Tomáš Výška – instruktor obsluh motorových manipulačních vozíků