Školení jeřábníků a vazačů

 

  Základní kurz - jeřábník, vazač:

 • je určen pro pracovníky, kteří chtějí získat odbornou způsobilost pro vykonávání práce jeřábníka či vazače

 • průkaz jeřábníka opravňuje obsluhovat zdvihací zařízení určitého typu. Průkaz vazače opravňuje uživatele k vykonávání vazačských prací


 • Jeřáby - třídy:

  třída
  popis
  O
  zdvihadla, jeřáby s ručním pohonem, mostové, portálové, konzolové a sloupové jeřáby s kočkou nebo kladkostrojem ovládané ze země
  A
  mostové, portálové, konzolové a sloupové jeřáby s kočkou nebo kladkostrojem ovládané s koše nebo kabiny
  AS
  mostové jeřáby speciálního, jako např.formovací, sázecí, licí, stripovací a klešťové
  B
  věžové, sloupové, derikové a portálové jeřáby s výložníkem
  C
  kolejové a železniční výložníkové jeřáby
  D
  mobilní jeřáby
  N
  nakládací jeřáby, hydraulické ruce
  S
  technologické manipulátory, jeřábové příslušenství stavebních strojů, vysokozdvižných vozíků
  E
  plovoucí jeřáby
  F
  lanové jeřáby

  Podmínky pro přijetí do základního kurzu:

 • zdravotní způsobilost

 • osoba starší 18 let

 • praktický zácvik


 • Opakované školení jeřábníků / vazačů:

 • je určeno pro pracovníky, kteří již vlastní jeřábnický, či vazačský průkaz a chtějí jej prodloužit periodickým školením

 • provádí se 1 x ročně


 • Přihláška:

 • k základnímu školení jeřábníka - vazače břemen v PDF


 • Pokyny vazače:

 • dorozumívací znamení dávané vazačem a jeřábníkem